Bà bán nước khóc vì tức, vì người lớn dạy trẻ lấy trộm

Hình ảnh camera ghi lại cảnh người phụ nữ đi xe tay ga xúi đứa bé lấy trộm túi tiền của bà bán nước. Ảnh cắt từ clip.
Hình ảnh camera ghi lại cảnh người phụ nữ đi xe tay ga xúi đứa bé lấy trộm túi tiền của bà bán nước. Ảnh cắt từ clip.
Hình ảnh camera ghi lại cảnh người phụ nữ đi xe tay ga xúi đứa bé lấy trộm túi tiền của bà bán nước. Ảnh cắt từ clip.
Lên top