ATM gạo công nghệ AI, tổng đài hẹn giờ bảo đảm giãn cách và chống lạm dụng

ATM gạo miễn phí ứng dụng các công nghệ mới AI, Cloud, tổng đài lấy số thứ tự. Ảnh: LHB.
ATM gạo miễn phí ứng dụng các công nghệ mới AI, Cloud, tổng đài lấy số thứ tự. Ảnh: LHB.
ATM gạo miễn phí ứng dụng các công nghệ mới AI, Cloud, tổng đài lấy số thứ tự. Ảnh: LHB.
Lên top