ATM gạo, ATM sách, và cách vận dụng công nghệ sáng tạo để sẻ chia

Một cụ già đến nhận gạo từ "cây" ATM gạo. Ảnh: Tô Thế.
Một cụ già đến nhận gạo từ "cây" ATM gạo. Ảnh: Tô Thế.
Một cụ già đến nhận gạo từ "cây" ATM gạo. Ảnh: Tô Thế.
Lên top