App vay tiền lấy thông tin và khủng bố "khách hàng" như thế nào

App cho vay tiền dùng hình ảnh của "khách hàng" để bêu rếu, nhục mạ. Ảnh: Thuỳ Trang
App cho vay tiền dùng hình ảnh của "khách hàng" để bêu rếu, nhục mạ. Ảnh: Thuỳ Trang
App cho vay tiền dùng hình ảnh của "khách hàng" để bêu rếu, nhục mạ. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top