App hóa việc chi hỗ trợ cho dân: Bấm nút trên app, tiền "tươi" trao tay

Ứng dụng công nghệ SafeID Delivery vào công tác chi hỗ trợ đợt 3 cho hơn 7,3 triệu người dân tại TPHCM.  Ảnh chụp màn hình.
Ứng dụng công nghệ SafeID Delivery vào công tác chi hỗ trợ đợt 3 cho hơn 7,3 triệu người dân tại TPHCM. Ảnh chụp màn hình.
Ứng dụng công nghệ SafeID Delivery vào công tác chi hỗ trợ đợt 3 cho hơn 7,3 triệu người dân tại TPHCM. Ảnh chụp màn hình.
Lên top