Ảnh trên thẻ căn cước công dân xấu, muốn đổi lại được không?

Lên top