Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Anh nông dân khuyết tật làm giàu từ mô hình chăn nuôi gà