Anh em họ xô xát phải đi viện vì chuyện xả nước thải sinh hoạt

Nước thải sinh hoạt của gia đình bà Thảo được cho chảy ngầm thông qua đường để sang mương thoát nước nhưng bị gia đình ông Hợp đắp đất chặn lấp mương nên nước không thoát được, dẫn đến mâu thuẫn, xô xát. Ảnh: Trần Tuấn.
Nước thải sinh hoạt của gia đình bà Thảo được cho chảy ngầm thông qua đường để sang mương thoát nước nhưng bị gia đình ông Hợp đắp đất chặn lấp mương nên nước không thoát được, dẫn đến mâu thuẫn, xô xát. Ảnh: Trần Tuấn.
Nước thải sinh hoạt của gia đình bà Thảo được cho chảy ngầm thông qua đường để sang mương thoát nước nhưng bị gia đình ông Hợp đắp đất chặn lấp mương nên nước không thoát được, dẫn đến mâu thuẫn, xô xát. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top