Ám ảnh con đường "vá lại bung" ở Yên Bái

QL70 đoạn đi qua huyện Yên Bình và Lục Yên trở thành nỗi ám ảnh đối với giới lái xe khi đi qua đây.
QL70 đoạn đi qua huyện Yên Bình và Lục Yên trở thành nỗi ám ảnh đối với giới lái xe khi đi qua đây.
QL70 đoạn đi qua huyện Yên Bình và Lục Yên trở thành nỗi ám ảnh đối với giới lái xe khi đi qua đây.
Lên top