Ai thả cá ở khu vực cụm hồ điều hòa Yên Sở?

Cảnh đánh bắt cá rầm rộ, công khai, kéo dài nhiều ngày tại khu vực hồ điều hòa Yên Sở song Xí nghiệp quản lý cụm công trình đầu mối Yên Sở lại không hề hay biết để ngăn cản. Ảnh: Đ.T
Cảnh đánh bắt cá rầm rộ, công khai, kéo dài nhiều ngày tại khu vực hồ điều hòa Yên Sở song Xí nghiệp quản lý cụm công trình đầu mối Yên Sở lại không hề hay biết để ngăn cản. Ảnh: Đ.T
Cảnh đánh bắt cá rầm rộ, công khai, kéo dài nhiều ngày tại khu vực hồ điều hòa Yên Sở song Xí nghiệp quản lý cụm công trình đầu mối Yên Sở lại không hề hay biết để ngăn cản. Ảnh: Đ.T
Lên top