Ai là thủ phạm xả nước thải đen ngòm, hôi thối xuống vịnh Hạ Long?

Nước thải hôi thối xả thẳng xuống vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nước thải hôi thối xả thẳng xuống vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nước thải hôi thối xả thẳng xuống vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top