Ai gây nên tội phá rừng?

Việc cho đến nay, sau nhiều tháng điều tra nhưng chưa có kết quả về các đối tượng phá rừng tại Tuyên Hóa đang thu hút sự quan tâm của dư luận.
Việc cho đến nay, sau nhiều tháng điều tra nhưng chưa có kết quả về các đối tượng phá rừng tại Tuyên Hóa đang thu hút sự quan tâm của dư luận.
Việc cho đến nay, sau nhiều tháng điều tra nhưng chưa có kết quả về các đối tượng phá rừng tại Tuyên Hóa đang thu hút sự quan tâm của dư luận.
Lên top