Ai cũng có quê, nhưng xin đừng về lúc này!

Việt Nam chung lòng vượt qua đại dịch COVID-19. Xử lý ảnh: Hà Linh - T.Long (Thông tin Chính phủ)
Việt Nam chung lòng vượt qua đại dịch COVID-19. Xử lý ảnh: Hà Linh - T.Long (Thông tin Chính phủ)
Việt Nam chung lòng vượt qua đại dịch COVID-19. Xử lý ảnh: Hà Linh - T.Long (Thông tin Chính phủ)
Lên top