894.000 đồng trợ cấp tàn tật của cụ ông 75 tuổi ủng hộ chống dịch COVID-19

Ông Nguyễn Thế Cường - người ủng hộ tiền trợ cấp tàn tật vào công cuộc phòng chống dịch COVID. Ảnh Cổng thông tin huyện Vĩnh Tường.
Ông Nguyễn Thế Cường - người ủng hộ tiền trợ cấp tàn tật vào công cuộc phòng chống dịch COVID. Ảnh Cổng thông tin huyện Vĩnh Tường.
Ông Nguyễn Thế Cường - người ủng hộ tiền trợ cấp tàn tật vào công cuộc phòng chống dịch COVID. Ảnh Cổng thông tin huyện Vĩnh Tường.
Lên top