70 hộ dân ở Quảng Nam gặp khó khăn vì cầu treo bị cuốn trôi

Người dân Quảng Nam bất an khi đi qua cây cầu tạm bắt qua dòng nước chảy xiết. Ảnh: Thanh Chung
Người dân Quảng Nam bất an khi đi qua cây cầu tạm bắt qua dòng nước chảy xiết. Ảnh: Thanh Chung
Người dân Quảng Nam bất an khi đi qua cây cầu tạm bắt qua dòng nước chảy xiết. Ảnh: Thanh Chung
Lên top