6 trường hợp được miễn phí cấp visa năm 2021

Các trường hợp được miễn phí cấp visa được quy định tại Điều 5 Thông tư 25/2021/TT-BTC. Ảnh minh họa: TTXVN
Các trường hợp được miễn phí cấp visa được quy định tại Điều 5 Thông tư 25/2021/TT-BTC. Ảnh minh họa: TTXVN
Các trường hợp được miễn phí cấp visa được quy định tại Điều 5 Thông tư 25/2021/TT-BTC. Ảnh minh họa: TTXVN
Lên top