6 điều cần biết về việc cách ly tập trung

Một khu cách ly tập trung. Ảnh: Lao Động
Một khu cách ly tập trung. Ảnh: Lao Động
Một khu cách ly tập trung. Ảnh: Lao Động
Lên top