576 tàu cá Quảng Nam đã lắp thiết bị giám sát hành trình

576 tàu cá ở Quảng Nam đã lắp thiết bị giám sát hành trình. Ảnh: Thanh Chung
576 tàu cá ở Quảng Nam đã lắp thiết bị giám sát hành trình. Ảnh: Thanh Chung
576 tàu cá ở Quảng Nam đã lắp thiết bị giám sát hành trình. Ảnh: Thanh Chung
Lên top