500ha rừng trồng vô chủ: Không kê khai sẽ thành rừng do Nhà nước quản lý

Diện tích đất rừng ở xã Cam Tuyền (huyện Cam Lộ) được trả lại cho nhà nước quản lý sau khi Báo Lao Động có loạt bài phản ánh việc Giám đốc Cty TNHH Lâm nghiệp Đường 9 xâm chiếm đất rừng để làm trang trại. Ảnh: Hưng Thơ.
Diện tích đất rừng ở xã Cam Tuyền (huyện Cam Lộ) được trả lại cho nhà nước quản lý sau khi Báo Lao Động có loạt bài phản ánh việc Giám đốc Cty TNHH Lâm nghiệp Đường 9 xâm chiếm đất rừng để làm trang trại. Ảnh: Hưng Thơ.
Diện tích đất rừng ở xã Cam Tuyền (huyện Cam Lộ) được trả lại cho nhà nước quản lý sau khi Báo Lao Động có loạt bài phản ánh việc Giám đốc Cty TNHH Lâm nghiệp Đường 9 xâm chiếm đất rừng để làm trang trại. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top