5 nhà vệ sinh công cộng hiện đại, miễn phí theo mô hình mới tại TPHCM

Hệ thống nhà vệ sinh hiện đại miễn phí. Ảnh: Huân Cao
Hệ thống nhà vệ sinh hiện đại miễn phí. Ảnh: Huân Cao
Hệ thống nhà vệ sinh hiện đại miễn phí. Ảnh: Huân Cao
Lên top