Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

TRANH CHẤP LỐI ĐI CHUNG TẠI PHƯỜNG MAI DỊCH, QUẬN CẦU GIẤY:

5 lần hòa giải không thành

Lối đi đang tranh chấp. Ảnh: PV
Lối đi đang tranh chấp. Ảnh: PV