5 điểm mới trên thẻ BHYT từ ngày 1.4.2021 người dân cần biết

Cần biết những điểm mới trong thẻ BHYT từ ngày 1.4.2021. Ảnh: LDO.
Cần biết những điểm mới trong thẻ BHYT từ ngày 1.4.2021. Ảnh: LDO.
Cần biết những điểm mới trong thẻ BHYT từ ngày 1.4.2021. Ảnh: LDO.
Lên top