40.000 chiếc nhẫn vàng “từ trên trời rơi xuống”: Đâu có gì là miễn phí

Tang vật nhẫn vàng giả và các loại giấy bảo hành, giấy kiểm định giả. Ảnh: congan.hanoi.gov.vn.
Tang vật nhẫn vàng giả và các loại giấy bảo hành, giấy kiểm định giả. Ảnh: congan.hanoi.gov.vn.
Tang vật nhẫn vàng giả và các loại giấy bảo hành, giấy kiểm định giả. Ảnh: congan.hanoi.gov.vn.
Lên top