40 website vi phạm bản quyền Ngoại hạng Anh: Đừng trông chờ vào khán giả

Các website được Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử xác định vi phạm bản quyền phát sóng giải EPL. Ảnh: VAFC.
Các website được Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử xác định vi phạm bản quyền phát sóng giải EPL. Ảnh: VAFC.
Các website được Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử xác định vi phạm bản quyền phát sóng giải EPL. Ảnh: VAFC.
Lên top