4 cán bộ chủ chốt ở Quảng Nam xin nghỉ chờ hưu trước Đại hội

Ông Hùng Khánh Toàn nộp đơn xin nghỉ. Ảnh: Thanh Chung
Ông Hùng Khánh Toàn nộp đơn xin nghỉ. Ảnh: Thanh Chung
Ông Hùng Khánh Toàn nộp đơn xin nghỉ. Ảnh: Thanh Chung

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top