365 ngày đồng hành cùng bạn đọc

Phóng viên Ánh Tuyết (trái) của Ban Bạn đọc Báo Lao Động. Ảnh đăng trên tờ The Nation.
Phóng viên Ánh Tuyết (trái) của Ban Bạn đọc Báo Lao Động. Ảnh đăng trên tờ The Nation.
Phóng viên Ánh Tuyết (trái) của Ban Bạn đọc Báo Lao Động. Ảnh đăng trên tờ The Nation.
Lên top