34 thanh niên vượt chốt kiểm soát dịch: Không xử nghiêm, khó răn đe!

Những thanh niên vượt chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 từ Hải Dương sang Hải Phòng. Ảnh: Công an Hải Phòng.
Những thanh niên vượt chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 từ Hải Dương sang Hải Phòng. Ảnh: Công an Hải Phòng.
Những thanh niên vượt chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 từ Hải Dương sang Hải Phòng. Ảnh: Công an Hải Phòng.
Lên top