24h tại chốt phong tỏa khu dân cư phòng dịch COVID-19 ở Quảng Trị

Chốt kiểm soát ở khu vực phong tỏa tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị vào 21h đêm. Ảnh: Hưng Thơ.
Chốt kiểm soát ở khu vực phong tỏa tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị vào 21h đêm. Ảnh: Hưng Thơ.
Chốt kiểm soát ở khu vực phong tỏa tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị vào 21h đêm. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top