Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

20 năm sống chung bên con kênh ô nhiễm

Người dân kêu cứu vì con kênh ô nhiễm. Ảnh: XH
Người dân kêu cứu vì con kênh ô nhiễm. Ảnh: XH