20 năm chờ "hồi sinh" tuyến kênh dài nhất ở TPHCM

Kênh Tham Lương đoạn chảy qua quận 12.  Ảnh: Q.Đ
Kênh Tham Lương đoạn chảy qua quận 12. Ảnh: Q.Đ
Kênh Tham Lương đoạn chảy qua quận 12. Ảnh: Q.Đ
Lên top