12 trường hợp trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng về nhà đã được cách ly

Hàng chục trường hợp trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Hữu Long
Hàng chục trường hợp trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Hữu Long
Hàng chục trường hợp trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Hữu Long
Lên top