Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xử lý trách nhiệm người về hưu: Phải khẩn trương sửa luật

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trao quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh làm Vụ trưởng, Ban đổi mới doanh nghiệp thuộc Bộ Công thương. (Theo Dân tri)
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trao quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh làm Vụ trưởng, Ban đổi mới doanh nghiệp thuộc Bộ Công thương. (Theo Dân tri)