Xóa bỏ “tư duy nhiệm kỳ” để đất nước phát triển

Ảnh minh họa (internet)
Ảnh minh họa (internet)