Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thương quá miền Trung ơi!

Những hình ảnh nhói lòng trong lũ dữ miền Trung
Những hình ảnh nhói lòng trong lũ dữ miền Trung