Thầy “hành hung” học trò thì có nên làm thầy?

Cậu học trò bị thầy giáo đánh dập khuỷu tay
Cậu học trò bị thầy giáo đánh dập khuỷu tay
Cậu học trò bị thầy giáo đánh dập khuỷu tay
Lên top