Tết - vì bia rượu ẩu đả?

Trong hơn 3 ngày đầu nghỉ Tết, tổng số ca đến khám, cấp cứu do đánh nhau là hơn 2.200 trường hợp. (Ảnh minh họa theo báo Tài nguyên môi trường)
Trong hơn 3 ngày đầu nghỉ Tết, tổng số ca đến khám, cấp cứu do đánh nhau là hơn 2.200 trường hợp. (Ảnh minh họa theo báo Tài nguyên môi trường)