Quản lý vũ khí quân dụng đang trôi nổi trong xã hội chúng ta

Số vũ khí do người dân giao nộp cho cơ quan công an (Ảnh minh họa từ Internet)
Số vũ khí do người dân giao nộp cho cơ quan công an (Ảnh minh họa từ Internet)