Quận Cầu Giấy, Hà Nội: Các khu vui chơi miễn phí nhờ xã hội hóa

Ngày lễ, Hà Nội thiếu điểm vui chơi
Ngày lễ, Hà Nội thiếu điểm vui chơi