“Phép vua” và “lệ làng“

Ảnh minh họa (internet)
Ảnh minh họa (internet)