Phát triển công nghiệp không thể “ngó lơ” môi trường

Ảnh minh họa từ Internet
Ảnh minh họa từ Internet