Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phân bón giả hoành hành, nông dân lãnh đủ

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh phân bón.
Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh phân bón.