Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Người tài xế “làm nên lịch sử“