Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nghĩ về nhân tài

Ảnh minh họa (internet)
Ảnh minh họa (internet)