Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nên hay không nên cho tiền người ăn xin?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa