Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Không chỉ là 25 tỉ đồng mua sữa cho trẻ em nghèo