Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khi lãnh đạo quận xuống đường “giành” lại vỉa hè cho dân

Bậc lên xuống lấn chiếm vỉa hè bị đập bỏ ngay để giải quyết thông thoáng lối đi cho người đi bộ-ảnh LĐO
Bậc lên xuống lấn chiếm vỉa hè bị đập bỏ ngay để giải quyết thông thoáng lối đi cho người đi bộ-ảnh LĐO