Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Góp thêm đôi điều về làm từ thiện

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đưa quà của các nhà hảo tâm đến với thày và trò Trường PTCS Hồng An, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.
Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đưa quà của các nhà hảo tâm đến với thày và trò Trường PTCS Hồng An, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.