Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Để hoạt động Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên phát triển bền vững

Học sinh THPT học nghề điện tại Trường CĐNCN ( cơ sở Vũng Áng) - Ảnh minh họa từ Internet
Học sinh THPT học nghề điện tại Trường CĐNCN ( cơ sở Vũng Áng) - Ảnh minh họa từ Internet