Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Đề án hỗ trợ chuyển đổi nghề cho ngư dân miền Trung: Có tương thích với chiến lược biển?

Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ bà con ngư dân Quảng Bình (Ảnh minh họa từ Internet)
Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ bà con ngư dân Quảng Bình (Ảnh minh họa từ Internet)