Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Dạy chữ Hán để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt: Tiến thoái lưỡng nan